@.อ่านละคร.นาคี.นางอาย.ดวงใจพิสุทธิ์.@

บ่วงบาป


อ่านละครเรื่อง บ่วงบาป [ตอนที่ 1 - อวสาน]


- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนอวสาน วันที่ 19 มี.ค. 56 [ตอนจบ]
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 16/4 วันที่ 19 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 16/3 วันที่ 19 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 16/2 วันที่ 18 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 16 วันที่ 18 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 15/7 วันที่ 17 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 15/6 วันที่ 17 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 15/5 วันที่ 16 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 15/4 วันที่ 15 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 15/3 วันที่ 15 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 15/2 วันที่ 14 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 15 วันที่ 14 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 14/7 วันที่ 13 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 14/6 วันที่ 13 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 14/5 วันที่ 12 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 14/4 วันที่ 12 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 14/3 วันที่ 11 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 14/2 วันที่ 10 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 14 วันที่ 10 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 13/7 วันที่ 10 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 13/6 วันที่ 10 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 13/5 วันที่ 9 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 13/4 วันที่ 9 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 13/3 วันที่ 8 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 13/2 วันที่ 8 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 13 วันที่ 7 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 12/7 วันที่ 7 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 12/6 วันที่ 6 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 12/5 วันที่ 6 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 12/4 วันที่ 5 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 12/3 วันที่ 4 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 12/2 วันที่ 3 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 12 วันที่ 2 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 11/5 วันที่ 1 มี.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 11/4 วันที่ 29 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 11/3 วันที่ 28 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 11/2 วันที่ 28 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 11 วันที่ 27 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 10/6 วันที่ 26 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 10/5 วันที่ 26 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 10/4 วันที่ 25 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 10/3 วันที่ 24 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 10/2 วันที่ 23 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 10 วันที่ 23 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 9/5 วันที่ 22 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 9/4 วันที่ 22 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 9/3 วันที่ 21 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 9/2 วันที่ 20 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 9 วันที่ 19 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 8/5 วันที่ 19 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 8/4 วันที่ 18 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 8/3 วันที่ 18 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 8/2 วันที่ 17 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 8 วันที่ 17 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 7/5 วันที่ 17 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 7/4 วันที่ 16 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 7/3 วันที่ 16 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 7/2 วันที่ 15 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 7 วันที่ 15 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 6/5 วันที่ 14 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 6/4 วันที่ 14 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 6/3 วันที่ 13 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 6/2 วันที่ 13 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 6 วันที่ 12 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 5/5 วันที่ 12 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 5/4 วันที่ 11 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 5/3 วันที่ 10 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 5/2 วันที่ 9 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 5 วันที่ 9 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 4/5 วันที่ 8 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 4/4 วันที่ 8 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 4/3 วันที่ 7 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 4/2 วันที่ 6 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 4 วันที่ 6 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 3/4 วันที่ 5 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 3/3 วันที่ 5 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 3/2 วันที่ 4 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 3 วันที่ 3 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 2/4 วันที่ 2 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 2/3 วันที่ 2 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 2/2 วันที่ 1 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 2 วันที่ 1 ก.พ. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 1/4 วันที่ 31 ม.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 1/3 วันที่ 30 ม.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 1/2 วันที่ 30 ม.ค. 56
- อ่านละคร บ่วงบาป ตอนที่ 1 วันที่ 29 ม.ค. 56
- อ่านละครย่อเรื่อง บ่วงบาป

พิษรักแรงหึง เพิ่งเริ่มต้นขึ้น บ่วงรัก บ่วงกรรม จนกลายเป็นบ่วงบาป จะดำเนินไปอย่างไร
ติดตามชมเรื่องราวได้ในละครเรื่อง บ่วงบาป ทางไทยทีวีสีช่อง 3

รายชื่อนักแสดง ในละครเรื่อง บ่วงบาป
บ่วงบาป ทฤษฎี สหวงษ์ รับบท ขุนพิทักษ์
ปอ ในบทขุนพิทักษ์หนุ่มเสเพล ทำเรื่องผิดๆไม่เชื่อฟังคำสอนพ่อแม่แต่มารักกับชุ่ม ทาสในเรือนแล้วเกิดเป็นรักที่มั่นคงต่อกัน ถึงแม้จะต้องแต่งงานไปกับรำพึง(พลอย)แต่ก็ยังรักเพียงชุ่มเท่านั้น

บ่วงบาป เณอมาลย์ บุญยศักดิ์ รับบท รำพึง
พลอย รับบทคุณรำพึง ลูกสาวคนเดียวของพระยาเทวราช
ถือตัวและชอบที่ขุนพิทักษ์และขุนไวต่างแย่งชิงตนเอง เพราะหมายความว่าตัวเองสวยและมีค่าให้ผู้ชายมาสู้เพื่อแย่งชิงแต่กลับต้องผิดหวังเมื่อต่อมาขุนพิทักษ์มีความรักต่อชุ่ม ทาสในเรือนเพราะชุ่มจิตใจดีและยังคอยดูแลขุนพิทักษ์อยู่บ่อยๆทำให้รำพึงริษยาชุ่มมากหาทางกลั่นแกล้งอยู่ตลอดเวลา และทวีความร้ายกาจขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นไล่ฆ่าชุ่ม

บ่วงบาป กันต์ กันตถาวร รับบท ขุนไว
กันต์ รับบทขุนไว คู่แค้นขุนพิทักษ์(ปอ) ทำทุกอย่างเพื่อรำพึง(พลอย)
แต่รำพึงรักเพียงขุนพิทักษ์โดนรำพึงหลอกใช้ให้ทำเรื่องร้ายๆหลายครั้ง

บ่วงบาป หยาดทิพย์ ราชปาล รับบท ชุ่ม/ นวล
หยาด ในบทชุ่ม ทาสในเรือนขุนพิทักษ์(ปอ) จิตใจดี
แต่เป็นที่ริษยาของรำพึง(พลอย)ลูกท่านพระยาเพราะขุนพิทักษ์รักชุ่มมากกว่าตัวเองทั้งที่เป็นเพียงทาสและชุ่มยังได้ให้กำเนิดทายาทของขุนพิทักษ์

บ่วงบาป ทองภูมิ ศิริพิพัฒน์ รับบท ขุนเกิด
บ่วงบาป นภัสสร ช่วยเกิด รับบท เกลียว
บ่วงบาป ดวงตา ตุงคะมณี รับบท คุณหญิงมณี
บ่วงบาป นาท ภูวนัย รับบท พระยาสุรเดช
บ่วงบาป ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท พระยาเทวราช
บ่วงบาป วิวัฒน์ ผสมทรัพย์ รับบท พระยาสุริน
บ่วงบาป สมภพ เบญจาธิกุล รับบท ท่านเจ้ากรม
บ่วงบาป จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์ รับบท หมอไสย
บ่วงบาป ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ รับบท นายสม
บ่วงบาป ปวีณา ซารีฟสกุล รับบท นางเย็น
บ่วงบาป เอก ธณากร รับบท นายอยู่
บ่วงบาป ยุวดี เรืองฉาย รับบท แจ่ม
บ่วงบาป นฤมล สิทธิเม่ง รับบท จวง
บ่วงบาป ยอดชาย เมฆสุวรรณ รับบท หลวงตามั่น